facebooktwittermail d

Högre uttag av varg möjligt enligt ny beräkning

En ny analys av beskattningsmodellen för varg visar att det finns möjlighet till ett något högre jaktuttag. Nu är det upp till länsstyrelserna att ta beslut utifrån det nya underlaget.

En ny analys från SLU visar på möjlighet till högre uttag av varg jämfört med tidigare beräkning.
En ny analys från SLU visar på möjlighet till högre uttag av varg jämfört med tidigare beräkning. FOTO: MOSTPHOTOS

Efter en miss från Naturvårdsverket har SLU fått göra om de beräkningar som ligger till grund för beslutet om licensjakt av varg. I stället för att visa vargstammen efter valpning, visade de tidigare beräkningarna vargstammen före valpning.

Den nya analysen visar att det finns möjlighet till något högre jaktuttag utan att riskera att populationen hamnar under 300 individer hösten 2021, som är satt som referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Sannolikhet

Men någon exakt siffra för uttaget ger beräkningarna inte. Forskarna anger i stället sannolikheter för att vargpopulationen ska öka eller minska vid olika uttag.

Om man antar att vargpopulationen växer till i samma medelhastighet som under de senaste fem åren, är det vid ett uttag på maximalt tio individer 10 procents sannolikhet att populationen hamnar under 300 hösten 2021. Men för samma jaktuttag är sannolikheten hela 51 procent att populationen ska vara 400 eller fler, och sannolikheten att den ska vara 500 eller fler är 14 procent.

Men under de senaste fem åren har vargpopulationen vuxit till långsammare än under de senaste tio åren. Om man i stället antar att vargstammen växer till i samma takt som under den senaste tioårsperioden ger ett uttag på maximalt 55 vargar 10 procents sannolikhet att populationen hamnar under 300 hösten 2021.

Länsstyrelserna beslutar

För samma jaktuttag är sannolikheten hela 60 procent att populationen ska vara 400 eller fler, och sannolikheten att den ska vara 500 eller fler är 25 procent, skriver forskarna. Vid ett uttag på 100 vargar är sannolikheten att populationen hösten 2021 är fler än 400 fortfarande dubbelt så stor som att den är färre än 300, räknat på medeltillväxten för de senaste tio åren.

Nu är det upp till länsstyrelserna att ta beslut om de nya beräkningarna innebär några ändringar av tilldelningen i årets licensjakt, som tidigare har beslutats till 24 vargar. Missen i underlaget till licensjakten upptäcktes av Svenska Jägareförbundet, och de har i en egen beräkning kommit fram till att ytterligare 36 vargar skulle kunna fällas.