facebooktwittermail d

Högre timmerpris på Gotland

Till sist fick även skogsägarna på Gotland se en höjning av timmerpriserna.

Nu höjer Mellanskog ersättningen även till skogsägarna på Gotland vilket innebär att höstens timmerpriser har höjts i hela Mellanskogs verksamhetsområde.

För både tall-och grantimmer höjs priset med 20 kr/m3to. Höjningen gäller för normaltimmer med 18 cm diameter och grövre och som tecknas för höstens prisperiod.

"Det känns bra att även våra medlemmar på Gotland får ta del av den ökade efterfrågan", säger Staffan Thor virkesområdeschef på Gotland i ett pressmeddelande.

Enligt ATL:s beräkningar ökar virkesvärdet i en normal slutavverkning med 8 kronor kubikmetern för både tall och gran. En avverkning med både timmer och massaved ger ett virkesvärde på 400 kronor för tall och 384 kronor fastkubiken, kr/m3fub, för granvirke.