facebooktwittermail d

Högre skatt på diesel

Höjd energiskatt på diesel och bensin ska dra in 350 miljoner kronor per år till statskassan – men ökad kompensation till jordbruket.

Regeringen föreslår att energiskatten på diesel och bensin höjs med 5, respektive 4 öre per liter från och med årsskiftet.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att höjningarna är nödvändiga för att finansiera "angelägna reformer", inom bland annat försvaret.

Ovanpå tidigare förslag

Höjningarna kommer ovanpå de sedan tidigare föreslagna höjningarna.

Regeringen vill med det nya förslaget höja skatten på diesel med 53 öre per liter, i stället för 48 öre. På bensin blir höjningen 48 öre i stället för som tidigare föreslaget, 44 öre.

Regeringen vill dock kompensera jord- och skogsbruket och höjer därför den nuvarande lättnaderna från koldioxidskatten ytterligare från 138 öre per liter.

Förslaget ska nu ut på remiss.