facebooktwittermail d

Högre leveransvolymer och förnybar energi lyfte SCA

SCA:s resultat under det första kvartalet påverkades positivt av högre leveransvolymer och tillväxt inom förnybar energi. Det framgår av bolagets delårsrapport.