facebooktwittermail d

Högre kostnader och sämre betalt för bonden i december

Lantbrukarens genomsnittliga avräkningspris sjönk i december medan kostnaderna för insatsvaror steg. Det visar statistik från Jordbruksverket.

Kraftledning över åkermark.
Dyr el drog upp bondens kostnader i december FOTO: PER EMGARDSSON

Sjunkande spannmålspriser under förra årets sista månad bidrog till att pressa ner det genomsnittliga avräkningspriset med 2,1 procent medan höga energipriser gjorde att kostnaden på insatsvaror steg med 0,3 procent.