facebooktwittermail d

Högre garantipension en viktig landsbygdsfråga

Låg pension drabbar äldre på landsbygden särskilt hårt. Garantipensionen bör höjas rejält.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

”Gärna medalj men först en rejäl pension”. Detta rättvisekrav formulerades av arbetarrörelsen för många år sedan. När nu KD kräver avskaffandet av pensionärsskatten kan vi i Landsbygdspartiet oberoende bara hålla med.

Men med tillägget: Först en rejäl pension. Undersökningar som gjorts visar att massor av pensionärer hamnar under ”skälig levnadsnivå” som är 5 438 kronor per månad efter skatt och sedan hyran är betald.

Är då detta verkligen en landsbygdsfråga? Helt klart är det så. När man beräknar nivån på bostadsbidraget, så är det enbart boendekostnaden man tar hänsyn till. Om man således bor i tätort och har en hyra på 6 000 kronor per månad så kan man få bidrag med detta belopp. Om man däremot bor i ett eget hus på landet och eldar med ved har man förmodligen mindre än halva boendekostnaden och får bidrag därefter.

Att man sedan i avsaknad av butiker och service är helt beroende av att ha en bil för att kunna bo kvar med denna låga kostnad är inget som bidragsmyndigheterna tar hänsyn till. Människor tvingas därför från eget boende in till lägenhetsboende och urbaniseringen påskyndas.

Vi kan återvända till pensionärsskatten och titta på åldersfördelningen över landets kommuner. Det framgår då klart att små landsortskommuner har en äldre befolkning än vad städerna har. Man kan jämföra åldersfördelningen vid riksdagsvalet 2014. Andelen väljare över 65 år var i Överkalix 38 procent, i Huddinge, Botkyrka och Knivsta 18 procent.

Den hårdare beskattningen av pensionärer i förhållande till löntagare förstärker den redan orättvisa skillnaden i kommunalskatt. Här skiljer det ofta 3–4 kronor per hundring mellan små glesbygdskommuner och storstad. Orättvisan blir än större när man betänker att de som betalar högst kommunalskatt i regel har sämst tillgång till samhällsservice av olika slag.

Landsbygdspartiet oberoende kräver en kraftig höjning av garantipensionen, så att den också täcker en normalt rimlig boendekostnad. Och som pensionärsorganisationerna påpekar, bör pensionen ses som en uppskjuten lön, varför skatteuttaget bör vara detsamma som för löntagarna.

För Landsbygdspartiet oberoende, LPo

Erika Sörengård, partiordförande, Ervalla

Erland Nilsson, Råneå

Magnus Malmsten, Norrtälje

Tjern Inga Wall, Särna

Pierre Ländell, Horn

Hans Boström, Hallen

Margot Hansen, Åshammar

Claes Littorin, Knutby

Åke Karlsson, Kolmården

Gunilla Fluur, Näsåker

Cecilia Kähäri, Storfors

Roger Stupis Andersson, Råneå