facebooktwittermail

Högestad satsar på äpplen året runt i modern odling

Högestad & Christinehof planerar för storskalig fruktodling utanför Kivik i Skåne. År 2015 kan det vara dags för den första äppelskörden.

En modern spaljéodling med teknik i framkant, så ser visionerna ut för Högestad & Christinehofs senaste projekt. Ännu saknas dock det viktigaste beslutet.

- Vi har gjort provborrningar för vattendom. En vattendom är förutsättningen för att vi ska gå vidare, det är för stora risker annars, berättar vd Fredric Piper.

Odlarägd förening


Äppelodlingen ska ligga på jordbruksmark i Torup, nära Kivik. Initiativet kommer ursprungligen från Äppelriket Österlen, en odlarägd ekonomisk förening som lagrar, packar, säljer och marknadsför medlemmarnas frukt. Föreningen arbetar aktivt för att utöka den svenska fruktarealen.

- Vi tar del av deras kunskap och kommer att leverera frukten till dem, säger Fredric Piper som i veckan ska träffa Äppelrikets rådgivare för att diskutera sorter och areal.

Sena sorter


Äppelriket vill förse den svenska marknaden med äpplen året om och den tanken har Fredric Piper nappat på. Sortvalet kommer därför troligen att styras till sena sorter.

Investeringen hamnar någonstans emellan sex och sju miljoner kronor, beroende på maskiner, teknik och arbetsinsats. I samband med skörden kommer ett antal säsongsanställda att behövas.

"Tänka i andra banor"


- I och med att vi inte kan något så tar vi oss friheten att tänka i andra banor. Vi jobbar mycket med skogsentreprenörer som har känsla för träd, kanske kan vi hitta ett samarbetsavtal med dem där säsongen i skogen passar ihop med äppelodlingen.

Till en början fanns tankar på ekologisk produktion men så storskalig fruktodling som 20 hektar kan vara svår att driva ekologiskt. Odlingen kommer i dagsläget att drivas konventionellt, men så hållbart som möjligt och med hänsyn till vattenflöden och avrinningsområden.

Fyra år till primärskörd


Den slutliga beslutet om odlingen tas under vintern, därefter är det två års leveranstid på de första träden. Först efter ytterligare två år är det dags för premiärskörden.
- Under tiden bygger vi spaljéer och inhägnader, sedan kommer vi att plantera i etapper under en 3-4 års period, säger Fredric Piper.Marianne Persson