facebooktwittermail d

Hogan utlovar konkreta förslag

Jordbrukskommissionär Paul Hogan tänker presentera konkreta förslag vid rådsmötet den 7 september. Men någon återgång till en reglerad mjölkmarknad blir det inte.

Vid en presskonferens i Bryssel på torsdagen svarade jordbrukskommissionär Paul Hogan på frågor inför det extrainsatta mötet med EU:s jordbruksministrar den 7 september.

Den senaste tiden har han uppvaktats av ministrar från de baltiska länderna, Spanien, Frankrike, Storbritanninen, Irland och Tyskland - alla med egna önskemål på åtgärder för att stävja mjölkkrisen.

Inga höjda interventionspriser

Först den 7 september kommer Paul Hogan att presentera sitt eget förslag, vilket kommer att innehålla såväl konkreta åtgärder som bredare policies.

Men den som hoppas på höjda interventionspriser eller tillfälliga mjölkkvoter, hoppas förmodligen förgäves.

– EU har sedan tidigare beslutat att fortsätta den inslagna vägen i CAP mot större marknadsorientering. Så jag är motvillig att göra åtgärder som skulle störa den processen, sa Paul Hogan som också sa att även om mjölkbönder i flera EU-länder behöver stöd för att hantera det han kallade för "kortsiktig volatilitet", så är det i Östeuropa som krisen är värst.

"Stora problemen"

– Vi kommer att fokusera på var de stora problemen är, och det är i de nya medlemsstaterna. Bönderna där behöver lojalitet från sina europeiska kollegor i en situation där de påverkas svårt av beslut tagna av president Putin, sa Paul Hogan.

Utöka handelskanalerna

På längre sikt är hans ambition att utöka handelskanalerna för att hitta nya marknader för de europeiska jordbruksprodukterna. Paul Hogan nämnde Vietnam, Mexico och Japan som länder där avtal har eller ska träffas.

– Det tar lite tid innan det får effekt, men det kommer säkert att bidra till en bättre marknadssituation, sa Paul Hogan.