facebooktwittermail d

Höga vallskördar kan ge brist på kalium

Förutsättningarna är goda för årets valltillväxt. Rekommendationen är ett tidigt vårbruk och att säkerställa att kaliumhalten är tillräcklig hög.

En mild och fin höst gav vallen goda tillväxtförutsättningar följt av en vinter med minusgrader och snötäcke som skyddat växtligheten. På många håll bildades också tjäle innan snön kom vilket också gör att risken för snömögel är begränsad.