facebooktwittermail d

Höga USA-priser ökar exporten av trävaror

Trävaruexporten till USA har ökat med 58 procent och till Kina med 21 procent hittills i år.

Trävarulager i Storbritannien.
Trävarulager i Storbritannien. FOTO: ROBERT DRANE

Exporten av sågade och hyvlade barrträvaror till USA ökade med 58 procent under årets åtta första månader, enligt statistik från SCB som branschorganisationen Skogsindustrierna sammanställt. Volymerna till USA är dock ganska marginella, 265 600 kubikmeter, vilket motsvarar 3 procent av den totala exporten.

Exporten till Kina ökade med 21 procent och var under årets åtta första månader 595 100 kubikmeter, vilket motsvarar 7 procent av den totala exporten.

Rekordpriser

Trävarupriserna ligger på rekordhöga nivåer i USA samtidigt som dollarn är förhållandevis stark i förhållande till den svenska kronan, vilket gör exporten dit väldigt lönsam.

Sedan toppnoteringen i juni har dock exportpriserna på trävaror sjunkit något, räknat i svenska kronor.

– Kronan förstärktes ganska kraftigt under sommaren så det finns en tydlig valutaeffekt. Räknat i handelsvaluta är pristrenden obrutet positiv, säger Magnus Niklasson som är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Det var framför allt gentemot pundet och dollarn som kronan stärktes under sommaren. Under hösten har dock en viss återhämtning skett. Euron har under året varit ganska stabil gentemot kronan.

LÄS OCKSÅ: Rekordhöga trävarupriser i USA

LÄS OCKSÅ: Glädjeämnen för sågverksägare

LÄS OCKSÅ: Därför stiger virkespriserna i Baltikum

LÄS OCKSÅ: Avverkningarna fortsätter att öka