facebooktwittermail d

Kostnadsläget i lantbruket uppmärksammat av jordbruksministrar

19 medlemsländer vill ha noggrann övervakning av utvecklingen.