facebooktwittermail d

Höga virkespriser drog upp Mellanskog

Mellanskog ökade både omsättning och rörelseresultat under första halvåret. Resultatet före skatt var i nivå med i fjol men ser ut att kunna sjunka framöver när intjäningen bromsar för hälftenägda Setra.