facebooktwittermail

Höga priser ger mer jobb på åkern

De höga spannmålspriserna kan få lantbrukare att lägga mer krut på jordbearbetningen i vår.

Generellt är trenden att högre spannmålspriser leder till mer jordbearbetning och lägre priser till mindre jordbearbetning.

- Ur den synpunkten skulle det peka mot mer bearbetning just nu, rätt eller fel, säger Johan Arvidsson, professor vid institutionen för mark och miljö på SLU.

En extra gång


En metod som kan bli vanligare i årets vårbruk är att harva en extra gång. Agronomstudenten Lars Pettersson har visat att två extra harvningar på fält med reducerad bearbetning ger en högre skörd.

Maltkornskörden på de åtta fälten där extra harvning prövades blev 268 kilo högre per hektar. Det framgår av hans examensarbete som gjordes i samarbete med hushållningssällskapet och publicerades tidigare i år.

- Så det är möjligt att folk kommer att harva mer än innan, säger Johan Arvidsson.

En annan metod många lantbrukare intresserar sig för är fasta körspår, även kallat CTF (Controlled traffic farming). Det innebär att all trafik läggs i samma spår på fältet, år efter år.

Potentialen ökar


Den främsta anledningen till att man använder sig av metoden är för att motverka packning av jorden och förbättra markstrukturen.

Tillämpning av metoden är än så länge ovanlig i Sverige och övriga Europa. Men med ny teknik ökar potentialen.

- Det är med gps-tekniken som möjligheten finns att genomföra det praktiskt med vanliga jordbrukstraktorer.

Ett nytt försök med fasta körspår lades ut på Ultuna i höstas och ska vårsås för första gången i år.

Mätas till hösten


Grödan blir korn och till hösten ska skördarna mätas i och emellan körspåren. Ett likadant försök med höstsäd finns på Alnarp i Skåne.

Johan Arvidsson förväntar sig inte några större förändringar första året eftersom en förbättring av markstrukturen troligen inte ger utslag förrän på några års sikt.

Men han tror att resultatet har betydelse för böndernas val i framtiden.

- Vad vi får för effekter på skörden och andra egenskaper tror jag kommer att ha en ganska stor betydelse för om folk kommer att välja det här systemet eller inte.Tove Nilsson