facebooktwittermail

Höga naturvärden i fjällnära skog

En ny inventering visar att det finns 0,5 miljoner hektar produktiv skog med höga naturvärden längs fjällkedjan.

– Det är viktigt att dessa skogar bevaras i så stor utsträckning som möjligt, kommenterar Naturvårdsverket.

Längs fjällkedjan finns över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden. Bild från Iksjak, ett stort sammanhängande naturskogsområde strax norr om Arjeplog.
Längs fjällkedjan finns över 500 000 hektar produktiv skog med höga naturvärden. Bild från Iksjak, ett stort sammanhängande naturskogsområde strax norr om Arjeplog. FOTO: FREDERIC FORSMARK/ NATURVÅRDSVERKET

Bakgrunden till inventeringen längs fjällkedjan är att Skogsutredningen, som ska överlämnas den sista november, begärt in uppgifter från fjällänen om omfattningen av fjällnära skogar med höga naturvärden.