facebooktwittermail d

Höga naturvärden i fjällnära skog

En ny inventering visar att det finns 0,5 miljoner hektar produktiv skog med höga naturvärden längs fjällkedjan.

– Det är viktigt att dessa skogar bevaras i så stor utsträckning som möjligt, kommenterar Naturvårdsverket.