facebooktwittermail

Viltskador kostar över 20 miljarder

174 kronor per hektar och år kostar viltbetning skogsägarna i Östergötland. För landet som helhet ligger kostnaden på 71 kronor per hektar och år.

Betesskador över acceptabel nivå kostar skogsägarna 1,4 miljarder kronor per, enligt en ny rapport.
Betesskador över acceptabel nivå kostar skogsägarna 1,4 miljarder kronor per, enligt en ny rapport. FOTO: SÖDRA

I en ny rapport från skogsbruket beräknas kostnaderna för skador av viltbete till totalt 20,5 miljarder kronor per år. Det omfattar både minskat skogsnetto och lägre förädlingsvärde i form av samhällsekonomiska effekter.