facebooktwittermail

Höga kadmiumhalter i grovt vetebröd

UPPDATERAT

Dubbelt så mycket kadmium i grovt vetebröd som i grovt rågbröd visar en undersökning, rapporterar Vetenskapsradion. Det är dock inga förvånande resultat säger livsmedelsverket.

Bröd gjorda av grovt vetemjöl har visat sig innehålla höga halter kadmium.
Bröd gjorda av grovt vetemjöl har visat sig innehålla höga halter kadmium. FOTO: MOSTPHOTOS

Studien är gjord genom stickprov på cirka 40 olika brödsorter och det kan enligt livsmedelsverket finnas flera förklaringar till resultatet. Vete tar lättare tar upp kadmium ur marken och vetet kan ha odlats på mark med naturligt höga kadmiumhalter i jorden. Det är en del i en stor studie som inte är färdig än, där man även testat till exempel potatis.

– Det här resultatet är vad vi väntade oss och mitt råd till konsumenterna är att man inte fastnar på en produkt, utan äter varierat, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket.

De gränsvärden vi har att förhålla oss till är avsedda för att mäta värden i spannmål och inte i färdiga livsmedel, så alla stickprover låg väl under gränsen. I livsmedelsgruppen cerealier, bröd, flingor med mera, som undersökts uppmättes ett medelvärde om ungefär 25 mikrogram.

– Jag såg att det fanns en rekommendation om högst åtta brödskivor av de brödsorter som visade högst kadmiumhalt, men jag tror inte det är så många som äter åtta skivor om dagen av exakt samma sorts bröd, från samma bageri, varje dag år efter år, säger Emma Halldin Ankarberg.

Tar man dessutom med i beräkningen att bageriets mjöl med allra största sannolikhet kommer från olika spannmålsodlare och olika områden, är risken att få i sig konstanta höga värden förhållandevis liten.

– Vi behöver sänka kadmiumhalten i livsmedel generellt. På SLU forskar man mycket kring vetesorter som tar upp mindre kadmium, och det är just denna typ av lösningar som gör skillnad, säger Emma Halldin Ankarberg.

Då rågbrödet visade låga halter, rekommendationen att man äter mer av det i stället.

Bland annat föroreningar i luften och olika slags gödsel kan öka mängderna kadmium i miljön. Ämnet finns i låga halter i den mesta maten vi äter. Höga halter kan till exempel finnas i njure, lever, skaldjur och viss svamp enligt livsmedelsverket.

Vetenskapsradion