facebooktwittermail d

Höga investeringar leder till mjölk i bolagsform

Allt mer av den svenska mjölken kommer från gårdar som drivs i bolagsform. Dyra investeringar för att hänga med i utvecklingen kan vara en förklaring.

På fem år har andelen mjölk som produceras av juridiska personer ökat från 21 till 24 procent. Andelen mjölkföretag som drivs i bolagsform har också ökat, från 11 till 13 procent på samma tid, enligt Svensk Mjölks strukturrapport.

- Vi har inte gjort någon djuplodande analys, men en förklaring kan vara att när man investerar i dag behövs det allt mer pengar. Oftast kanske man behöver gå ihop flera stycken för att finansiera en tillbyggnation eller nybyggnation, säger Lennart Holmström, expert på marknad och politik på Svensk Mjölk.

Anställd personal


Många av aktiebolagen och handelsbolagen är stora mjölkföretag som behöver anställd personal. Personalansvaret kan också vara en anledning att företagarna väljer bort att verka som enskild firma, tror Lennart Holmström.

Företagen i gruppen juridiska personer levererar i genomsnitt mest mjölk. Mellan november 2009 och oktober 2010 låg snittet på 910 ton mjölk per företag och år. Näst mest levererar de unga mjölkbönderna, de som inte fyllt 35 år.
Snittet för dem var 562 ton. Lägst låg de som är över 65 år, med 296 ton i snitt.

Äldre lägger ner


Det är också i första hand äldre mjölkbönder med mindre gårdar som lägger ned sin produktion, enligt Lennart Holmström.
- Det har varit så en längre tid, men vi såg ett annat mönster under 2009 när vi hade en väldigt pressad lönsamhet. Då var det en ökande andel yngre och lite större gårdar som lades ned, säger Lennart Holmström.

Normalt halveras antalet mjölkföretag under en tioårsperiod. Det motsvarar en minskning med 6,5 procent om året.

Allt större besättningar


Besättningarna blir i stället allt större. På fem år har antalet mjölkföretag minskat med 34 procent, medan den totala mjölkmängden de producerar sjunkit med 10 procent.

De gårdar som producerar mer än 1 000 ton om året står för mer än en tredjedel av mjölkleveranserna, jämfört med en femtedel för fem år sedan.

I oktober 2010 fanns det totalt cirka 5 600 aktiva mjölkföretag i Sverige. Tina Andersson