facebooktwittermail d

Höga halter ogräsmedel i Skånes grundvatten

Växtskyddsmedel inom lantbruket är ett stort hot mot kvaliteten i grundvattnet i Skåne. Det slår länsstyrelsen fast i en ny undersökning. Nu efterlyser man ett starkare skydd för vattenskyddsområden.