facebooktwittermail d

Oro för hur miljögifter slår mot odlingen

Trönninge

Höga halter av PFAS-ämnen i Kistingebäcken gör att kommunen nu avråder lantbrukare från att bevattna sina grödor. Ett miljöproblem som kan drabba odlare runt om i landet framöver, enligt miljörådgivare John Strand.