facebooktwittermail

Oro för hur miljögifter slår mot odlingen

Trönninge

Höga halter av PFAS-ämnen i Kistingebäcken gör att kommunen nu avråder lantbrukare från att bevattna sina grödor. Ett miljöproblem som kan drabba odlare runt om i landet framöver, enligt miljörådgivare John Strand.

Lars Jönsson och Henrik Jönsson vid Kistingebäcken. De känner en stor ovisshet runt hur de höga PFAS-halterna i Kistingebäcken påverkar växtodlingen i området framåt.
Lars Jönsson och Henrik Jönsson vid Kistingebäcken. De känner en stor ovisshet runt hur de höga PFAS-halterna i Kistingebäcken påverkar växtodlingen i området framåt. FOTO: MALIN EBORN

Lantbrukarna Henrik Jönsson och Lars Jönsson svänger in på parkeringen vid Trönninge ängar, strax söder om Halmstad. Det är en plats i jordbrukslandskapet med nyanlagda våtmarker som annars mest drar till sig fågelskådare i det soliga vårvädret. Inte långt därifrån, på andra sidan om den lilla Kistingebäcken, har Henrik Jönssons far Per-Olof Jönsson ryckt in och harvar ett fält inför sådd av maltkorn. För bara någon vecka sedan fick Henrik Jönsson och Lars Jönsson besked om att kommunen efter provtagning formellt avråder dem från att använda vattnet i bäcken till bevattning. Trots att det behövs till mer torkkänsliga grödor som exempelvis potatis. Däremot är det inget förbud att använda det.