facebooktwittermail d

Höga gaspriser slår mot gödselproduktionen

Norska Yara, en storspelare på den globala marknaden för gödsel, redovisar ett oväntat starkt resultat för årets tredje kvartal. Men bolaget varnar för att de höga gaspriserna kommer att slå mot produktionen.