facebooktwittermail d

Höga etanolpriser lyfter Lantmännens resultat

Lantmännen ökade sin försäljning och redovisar ett bättre rörelseresultat från maj till augusti i år då högre etanolpriser kompenserade för ökade kostnader inom livsmedelstillverkningen.