facebooktwittermail

Höga arrendebud trots sviktande lönsamhet

Trots en markant försämrad lönsamhet i växtodlingen fortsätter lantbrukare att bjuda över varandra på nya arrenden. Nu höjs varnande röster i branschen.

– Grannarna är ofta beredda att betala mest, säger Charlotte Odell Zinn.
– Grannarna är ofta beredda att betala mest, säger Charlotte Odell Zinn. FOTO: BORJE ZINN

Många lantbrukare lämnar en tuff säsong bakom sig. Spannmålspriserna har sjunkit ytterligare från redan låga nivåer. I södra Sverige har betalningen för sockerbetor gått ner rejält med avregleringen av sockermarknaden i EU. Dessutom gjorde den blöta hösten att många drabbades av avdrag vilket sänkte betalningen för sockerbetor ytterligare. Utjämningen av gårdsstödet har dessutom bidragit till en stor intäktsförlust i vissa områden.