facebooktwittermail d

Målet med skogsstrategin: Ett mindre intensivt skogsbruk

Efter månader av rykten och spekulationer finns EU-kommissionens skogsstrategi på pränt. Kommissionen vill med strategin styra mot ett mindre intensivt europeiskt skogsbruk.