facebooktwittermail d

Hög tid att bygga om till lösdrift

Efter den 1 augusti 2017 ska stutar och tjurar som är äldre än sex månader hållas i lösdrift. Det är ingen ny föreskrift som har tillkommit. Föreskriften trädde i kraft redan 2007, men med en övergångstid som löper ut den 1 augusti 2017, skriver byggnadskonsulenten Ingela Alsén.

Den främsta anledningen till att kravet på lösdrift infördes är att det svårt att hålla handjur rena när de står uppbundna. Såväl djurskyddet som djurhälsa och livsmedelshygien påverkas av att djuren inte är rena.

Ett uppbundet system innebär också att djuren har mindre möjlighet att röra sig på ett naturligt sätt. Om du fortfarande har en stallbyggnad där tjurar hålls bundna är det hög tid att planera för att snarast bygga om dina stallar eller bygga nytt.

Varje år skadas hundratals personer i Sverige och nästan varje år så allvarligt att någon omkommer i samband med olyckor där tjurar eller köttdjur varit inblandade. Därför är det viktigt att säkerheten vid arbete med djuren tas med i byggplanerna.

Exempelvis bör det finnas en särskild behandlingsplats där djuret kan fixeras för att kunna undersökas utan risk. Det är också viktigt att det finns reträttvägar så att du snabbt kan sätta dig i säkerhet. Mer information finns i Arbetsmiljöverkets broschyr Arbeta säkert med djur.

Det finns flera olika varianter på lösdriftssystem, exempelvis ströbädd och skrapad gång, liggbås och skrapad gång, djupströbädd med mera. Vilket system som är det bästa är ofta individuellt beroende på de förutsättningar gården har. Måttbestämmelser som gäller för de olika systemen hittar du bland annat på Jordbruksverkets webbplats.

I händelse av att du skulle få en djurskyddskontroll av länsstyrelsen kommer det påtalas att stallsystemet inte är godkänt. Eftersom övergångstiden för att bygga om eller bygga ett nytt stall har varit så lång är det svårt motivera att det inte redan har ordnats. Länsstyrelsen kommer troligen att skriftligen förelägga dig. Om du inte följer ett föreläggande kan länsstyrelsen fatta beslut om ett föreläggande med vite.

Det är viktigt att inte glömma bort att ny- om eller tillbyggnader oftast innebär att du måste ansöka om förprövning. Detta är aktuellt om du har fler än 19 nötkreatur som hålls i en eller flera stallbyggnader på samma anläggning/fastighet. Ansökan om förprövning handläggs av länsstyrelsen i ditt län. Du får räkna med att handläggningstiden kan vara uppåt åtta veckor från det att ansökan är komplett.

Eftersom lösdrift leder till en bättre djurvälfärd kan du söka investeringsstöd för din tänkta byggnadsåtgärd. Man ansöker via webben på Jordbruksverket hemsida. Länsstyrelsen kan besvara specifika frågor.

Ingela Alsén

Byggnadskonsulent länsstyrelsen i Västmanlands län