facebooktwittermail

Hög insektsberedskap i betodlingen

Efter att neonikotinoider förbjöds inför 2019 planerar branschen fortsatt hög beredskap för insektsangrepp.

Dispensen för Gaucho drogs in 2019 och ersattes av Force, som inte är lika långtidsverkande.
Dispensen för Gaucho drogs in 2019 och ersattes av Force, som inte är lika långtidsverkande. FOTO: RICKARD NILSSON

En av utmaningarna i årets sockerbetsodling är risken för insektsangrepp efter det att neonikotinoider förbjöds i fjol. Därför planerar branschen och Växtskyddscentralen för fortsatt hög beredskap och insektsbevakning på 20 fält i Skåne.