facebooktwittermail d

Hög efterfrågan på Mellanskogs virke

Mellanskog fortsatte att leverera volymer på en historiskt hög nivå och förbättrade resultatet med en tredjedel under första kvartalet.