facebooktwittermail

Hög aktivitet i skogen

Under 2020 fortsatte åtgärderna i skogen att ligga på en hög nivå, enligt Skogsstyrelsen. Och för första gången finns statistik över hyggesfritt skogsbruk.

Stubbe efter manuellt avverkad gran.
Tre procent av Sveriges produktiva skogsmark brukas med hyggesfria metoder. FOTO: PER KNUTSSON

Nästan tre procent av Sveriges produktiva skogsmark brukas med hyggesfria metoder. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.