facebooktwittermail d

Hög aktivitet i skogen

Under 2020 fortsatte åtgärderna i skogen att ligga på en hög nivå, enligt Skogsstyrelsen. Och för första gången finns statistik över hyggesfritt skogsbruk.