facebooktwittermail d

Lägre pris för grisen hos HK Scan

HK Scan sänker som enda slakteri grispriset den här veckan. Säsongsmässigt sämre efterfrågan och ett fallande råvarupris ligger bakom.