facebooktwittermail d

Stark svensk marknad lyfter HK Scan

En stark svensk marknad ligger bakom en stor del av HK Scans ökade omsättning under årets tredje kvartal. Samtidigt är stigande priser på insatsvaror en utmaning.