facebooktwittermail d

HK Scan bygger nytt i Finland

HK Scan bygger en ny produktionsanläggning för kycklingprodukter i Raumo, Finland. En investering som hör till de största investeringarna i produktionsanläggningar som HK Scan någonsin gjort.

Totalt kostar investeringen 80 miljoner euro, motsvarande 752 000 kronor. Anläggningen ska vara klar i slutet av 2017.

Den nya anläggningen ökar kapaciteten. I Raumo ska nya produkter under varumärket Kariniemen tas fram både för hemmamarknaden och för export.

Anläggningen ska sysselsätta cirka 300 anställda från och med slutet av 2017 och ersätter anläggningen i närliggande Eura. Där minskar personalstyrkan med 239 årstjänster.

Investeringen innebär en icke-kassapåverkande nedskrivning på cirka 11 miljoner euro av anläggningstillgångarna i Eura.