facebooktwittermail d

Hittills låga halter av mykotoxiner

De första provtagningarna av svampgiftet DON och andra mykotoxiner i spannmål visar på väldigt låga halter, men mycket av skörden är kvar och risken långt ifrån över.

Hittills har knappt 200 prover tagits främst på spannmålsmottagningar, vilket bara är en bråkdel av de 5000 prover som togs under hela säsongen förra året. Därför är det också för tidigt att dra några slutsatser, enligt Föreningen Foder & Spannmål.

Vara vaksamma

Spannmålshandelns projektgrupp för provtagningar säger att det finns flera faktorer som gör att odlare bör vara vaksamma. Lokalt finns det ganska stora områden med liggsäd och den sena skörden, med mycket säd som mognar samtidigt, är också en riskfaktor.

Om mogen gröda står otröskad kan halterna av mögelgifter stiga snabbt, speciellt om vädret blir blött.

Därför uppmanar projektgruppen att odlare om möjligt prioriterar skörden av sin spannmål utifrån hur hög risken är i olika grödor och fält. Även noggrannhet vid torkning, sortering och lagring är avgörande för att motverka bildningen av mykotoxiner.