facebooktwittermail d

Historiskt när Råbelöf växer

Skånska godset Råbelöf utanför Kristianstad har köpt granngården Odersberga. Därmed har det ursprungliga fideikommisset återskapats.

Odersberga har legat likt en enklav inne på Råbelöfs marker, i och med köpet är den historiska ordningen återställd. Gården ingick fram till 1943 i Råbelöfs fideikommiss.

- Gården ligger bra placerad, som en ö i fideikommisset, säger Erik Baeksted Jörgensen, vd för Råbelöfs godsförvaltning.

Passar godsets profil


Hans mål är fem procents effektivitetsförbättring varje år och därför behöver företaget emellanåt köpa in mark eller utöka driften på annat vis.

Odersbergas 500 hektar med växtodling, skog, bostadsuthyrning och jakt passar in i godsets profil.
- Inriktningen på gårdarna stämmer bra överens.

Erik Baeksted Jörgensen vill inte avslöja köpesumman men enligt vad ATL erfar handlar det om cirka 90 miljoner kronor.

Splittrades


Under 330 år, fram till 1943, ingick gården Odersberga i Råbelöfs fideikomiss. Då splittrades egendomen när Odersberga styckades av till Bo Kennedy och den siste fideikommissarien Douglas Kennedy tog över Råbelöf.

Bo Kennedy drev Odersberga fram till 1992 och sålde därefter till Claudius Hofer som drev gården i 18 år.

Råbelövs Fideikommiss AB omfattar 3 800 hektar. Råbelöfs Godsförvaltning AB är totalarrendator och bedriver växtodling, mjölkproduktion, grisproduktion, skogsbruk, jakt och uthyrningsverksamhet.

Råbelöfs Energi AB driver en vindkraftsanläggning. De tre bolagen ägs i dag av Caroline Murray Karlsson och Johan Murray. Marianne Persson