facebooktwittermail d

Jordbruksmarkens sista vita fläckar har digitaliserats

Den digitala versionen av häradskartan har kompletterats med historiska kartor som hittills bara funnits i pappersform på Riksarkivet. De nygamla kartorna kan användas i arbetet att återskapa våtmarker eller betesmarker.