facebooktwittermail d

Historisk hög andel biogas

Den fordonsgas som säljs i Sverige har aldrig tidigare innehållit så hög andel biogas.

Av den fordonsgas som levererades i Sverige under första halvåret var 73 procent biogas. Enligt branschorganisationen Energigas Sverige har andelen under de senaste åren stigit stadigt, från att tidigare ha legat på omkring 60 procent.

Oroas

Samtidigt som andelen biogas ökar oroas organisationen över att ökningstakten för försäljning av fordonsgas har minskat.

"Regeringen måste nu snabbt ge besked om fortsatt skattebefrielse på biogasen och förlängning av det nedsatta förmånsvärdet när man väljer gasbil som tjänstebil", säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige i ett pressmeddelande.

Totalt levererades första halvåret 2015 en mängd fordonsgas som motsvarar bränsleåtgången för 55 000 personbilar.