facebooktwittermail

Het marknad ger vårrapsen revansch

Efter de senaste årens ras i vårrapsarealen tror branschen på en vändning. Rekordhög betalning och ny insektsbetning gör att odlarintresset ökar igen.

För mindre än tio år sedan var vårrapsarealen uppe på nivåer runt 45 000 till 50 000 hektar i Sverige. Sedan kom förbudet mot betning med neonikotinoider, vilket gjorde att många odlare slutade med grödan. Samtidigt har förädling och nya höstrapssorter gjort att höstoljeväxterna brett ut sig i nya odlingsområden och på bekostnad av våroljeväxter.