facebooktwittermail d

Herman Sundqvist kritiseras av JO

Herman Sundqvist har brutit mot kravet på saklighet och opartiskhet genom att använda sin privata e-postadress i tjänsten. Det anser JO.