facebooktwittermail d

Herman Sundqvist JO-granskas

JO inleder en granskning av hur Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, använt sin privata mejladress i tjänsten.