facebooktwittermail d

Skogsstyrelsens generaldirektör JO-anmäld

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har anmälts till Justitieombudsmannen, JO. Anmälaren anser att Sundqvist har försökt kringgå offentlighetsprincipen.