facebooktwittermail

Skånegård drabbad av resistent rajgräs

Övedskloster har fått in italienskt rajgräs som är resistent mot kemiska ogräsmedel på 45 hektar.

– Ett jättebekymmer, konstaterar förvaltare Lars Bäksted.

FOTO: RIKARD ANDERSSON/JORDBRUKSVERKET

Det var i våras, när den rekommenderade kemiska ogräsbekämpningen inte fungerade mot de gräsogräs som växte i sockerbetorna, som Lars Bäksted började ana oråd. På 4 hektar var det herbicidresistenta rajgräset så spritt att de tvingades ta det kostsamma beslutet att avdöda både grödan och ogräset med glyfosat.