facebooktwittermail d

Herbicidresistensen har inte ökat

Resistensen mot herbicider hos renkavle och åkerven verkar ligga på ungefär samma nivå som förra året. Det visar Växtskyddscentralens preliminära resultat.