facebooktwittermail

Han slutade med lamm: ”Transportkostnaderna åt upp intäkterna”

Henrik Andersson Rosenius företagande började med får. Verksamheten växte till närmare 900 tackor – men förra året valde han att sluta med lammproduktionen.

Lammföretagandet började som en hobby för ett tiotal år sedan. Fåren blev fler, byggnaderna på den avstyckade gården anpassades för rationell fårskötsel, medan åker- och betesmark fanns på olika håll i Mellanskåne.