facebooktwittermail d

Hennes jämställdhetsarbete prisas av träkoncern

Att skapa nya förutsättningar i en hel bransch är inget litet projekt, men Elin Olofsson tror på jämställdhet i skogen. Nyligen prisades hon med träflugan för sitt arbete.

– Det här gäller alla oavsett företag och bransch, det är alla små handlingar av många människor som gör skillnad.

Elin Olofsson jobbar främst med jämställdhet på fritiden, men det finns med även i arbetet på SCA. Bland annat genom ta med jämställdhetsfrågan i det dagliga arbetet och uppmärksamma stereotyper, till exempel i företagets egna trycksaker.
Elin Olofsson jobbar främst med jämställdhet på fritiden, men det finns med även i arbetet på SCA. Bland annat genom ta med jämställdhetsfrågan i det dagliga arbetet och uppmärksamma stereotyper, till exempel i företagets egna trycksaker. FOTO: PRIVAT

Hon är verksamhetsutvecklare på SCA till yrket men sedan hösten 2017 är hon även mycket engagerad i att driva jämställdhetsarbetet i skogsnäringen framåt.

– Vi såg #metoo-uppropen komma från den ena branschen efter den andra och tänkte ”nu kommer nog skogsbranschen snart!”, men det kom inget. Plötsligt insåg vi att om vi inte tar tag i det här själva kanske det inte blir något, och så är chansen förbi, säger Elin Olofsson.

Sedan startade de arbetet med metoo-uppropet #slutavverkat.

Hon jämför med basindustrin, där det aldrig blev något upprop och vilken besvikelse det var för många.

– Nu är ögonblicket förbi och precis där kunde vi ha varit nu.

Gamla föreställningar

Det handlar mycket om förväntningar och då gäller det att tänka på hur skogsyrkena porträtteras.

– Jag började själv som virkesinköpare och funderade över varför det var så få kvinnor i yrket. Av de som börjar är det också många som slutar och byter yrke.

Det finns en föreställning om att den typiska virkesköparen ska vara en man som kan slänga käft och prata sågar.

– Egentligen är det viktiga att man kan lyssna och ta in det som säljaren säger, se helheten och vara duktig på att se både behov och möjligheter. Det är typiska kvinnliga attribut.

När de har utbildning är det många som blir förvånade när de förstår vilka egenskaper man egentligen behöver.

– Vi ser många axlar som sjunker ned, det de kanske trodde var dåligt är egentligen just det som är bra.

Arbetet fortsätter

Det gäller att uppmärksamma stereotyper i det vardagliga arbetet för att det ska bli förändring.

– Jag skickade nyligen ett mejl om ett material där man just porträtterade den manliga chefen i en kraftfull position snett underifrån, medan den kvinnliga personen i materialet porträtterades snett uppifrån och i en flickig pose. Detta trots att det egentligen är hon som har tjänsten med störst makt.

Trots att uppmärksamheten för metoo är mindre nu fortsätter arbetet med bland annat nätverk och träffar för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen. Uppropen har gjort skillnad, men många är fortfarande rädda att stämplas om de öppet visar sitt stöd.

– Många är med i Facebookgruppen, men bara några vågar kommentera eller gilla inlägg. Något jag har lärt mig är att det är alla små saker hos många människor som gör skillnad. "Revolution bygger på massor", jag tror det var Napoleon som sa det.

Första träffen hade de på årsdagen av uppropet. Då hade man bjudit in Föreningen Skogens ordförande Monika Stridsman.

– Hon sa bland annat att "Just nu har vi ett öppet fönster och vi måste göra det mesta av det".

Nyligen fick hon ta emot priset Träflugan som delas ut av träföretaget Martinssons. Förutom diplom och en figur, doneras även 10 000 kronor i Elin Olofssons namn till Hjältarnas hus i Umeå (ett boende nära sjukhuset, för familjer med svårt sjuka barn).
Nyligen fick hon ta emot priset Träflugan som delas ut av träföretaget Martinssons. Förutom diplom och en figur, doneras även 10 000 kronor i Elin Olofssons namn till Hjältarnas hus i Umeå (ett boende nära sjukhuset, för familjer med svårt sjuka barn).

Prisades med träfluga

Nyligen prisades Elin Olofsson med årets träfluga av företaget Martinssons, för sitt arbete för jämställdhet i skogsbranschen.

"En mer jämställd bransch kommer hela näringen, både kollektivet och individen att tjäna på. Elin Olofssons arbete har snabbat på utvecklingen och det vill vi uppmärksamma", skrev Lars Martinson, koncernchef på Martinsons i en kommentar till valet.

– Hade du pratat med mig för några månader sedan så hade jag nog inte varit så positiv som jag är i dag. Det kändes som att det hade stannat av och jag började tänka att vi kanske inte skulle lyckas hålla det här fönstret som metoo slog upp, öppet. Sedan kom killarnas satsning med underskrifter och så priset från Martinssons. Det betyder mycket att de väljer att ta ställning så här.

Priset, diplom och en träfluga, fick hon ta emot under högtidliga former.

– Ceremonin var jättehäftig. Det höjer statusen för frågan och visar att de menar allvar, de är stolta och vill bli en jämställd arbetsplats, säger Elin Olofsson.

FOTO: PRIVAT

Tredje vågen

När uppropet startade höll initiativtagarna sina identiteter dolda.

– Vi tänkte mycket på hur det kunde påverka våra jobb och framtida karriärer.

En tid senare, när den första vågen lagt sig, blev de kontaktade av studenter från skogsutbildningarna på SLU som ville ha hjälp att berätta om hur det stod till med jämställdheten i skolan.

– Jag hörde mig själv säga "Ni kan använda vårt konto", det blev början till andra vågen, och det som händer nu kanske kan bli den tredje.

Vad har varit positivt med att arbeta med metoo-rörelsen?

– Kortsiktigt har jag bara fått positiv återkoppling. Att få se andra växa i något som jag har varit med och byggt upp, är värt allt.

Är det något som varit jobbigt eller svårt?

– Det som har varit svårt är frågan "Finns det verkligen en vilja i skogsbruket att göra något?". Det finns fortfarande en risk att fönstret blåser igen, säger Elin Olofsson.