facebooktwittermail

Hennes affärsidé: Gratis bete ger lönsamma killingar

Getter som håller markerna öppna i kommunens naturreservat säkrar naturvärden och gynnar den biologiska mångfalden. Nu börjar bolaget Enöga Killing, som drivs utan fasta kostnader, även visa vinst.

Anna Sundberg fick idén till Enöga Killing då hon gick en hållbarhetsutbildning för minskat matsvinn med praktiken förlagd till en getgård. Här tillsammans med Niklas Sundberg och några av företagets getter.
Anna Sundberg fick idén till Enöga Killing då hon gick en hållbarhetsutbildning för minskat matsvinn med praktiken förlagd till en getgård. Här tillsammans med Niklas Sundberg och några av företagets getter. FOTO: ENÖGA

Anna Sundberg fick idén till Enöga Killing då hon gick en hållbarhetsutbildning för minskat matsvinn med praktiken förlagd till en getgård. Där såg hon hur bockkillingarna togs bort för att ägaren inte hade tillräckligt med betesmark eller tid för att hålla hela kedjan.