facebooktwittermail d

Idén om helikoptertransporter har funnits från och till

Under sommaren har Distriktsveterinärerna vid ett par tillfällen testat att använda helikopter för att komma ut till akut sjuka djur.