facebooktwittermail

Omställning kan gynna traktormärken i framkant

I dag tar den som vill köra på hundra procent RME stora risker, framför allt kopplat till garantin. Men kanske kan det bli ändring på det i framtiden.

Med en grön omställning som leder bort från fossil dieselanvändning skulle traktormärken som är typgodkända för RME kunna få ett uppsving. Men omställningen måste då ske på ett sätt som skadar lantbruket, enligt David Varverud på Energifabriken.
Med en grön omställning som leder bort från fossil dieselanvändning skulle traktormärken som är typgodkända för RME kunna få ett uppsving. Men omställningen måste då ske på ett sätt som skadar lantbruket, enligt David Varverud på Energifabriken. FOTO: ENERGIFABRIKEN