facebooktwittermail d

Helena Jonsson upprörs över faktakollen i skolan

LRF:s ordförande Helena Jonsson är rejält upprörd över hur svenskt lantbruk skildras i svenska läromedel. Mest förvånad är hon över att det inte finns någon fakta- eller kvalitetskontroll av undervisningsmaterialet i svenska skolor.

Enligt Skolverket är det upp till varje huvudman som ordnar skolverksamhet att avgöra vilka läromedel som ska användas i undervisningen. Det betyder att det är de enskilda kommunerna eller friskolorna som ansvarar för vilket undervisningsmaterial de ska köpa in eller använda.

– Det är under all kritik och orimligt att det ligger på varje skolhuvudman att granska undervisningmaterialet. Det är en oöverstiglig uppgift, säger Helena Jonsson som anser att det är bedrövligt att det inte förekommer någon fakta- eller kvalitetskontroll av någon central skolmyndighet.

"Falsk svensk trygghet"

– Man har ju invaggats i en falsk svensk trygghet att allt ska vara kontrollerat och sant. Men man ska ju lära sig källkritik i skolan också, säger Helena Jonsson ironiskt.

Utmaning för LRF

Hon tycker att frågan om faktagranskning av läromedel har stor principiell betydelse och att det är en utmaning för LRF.

– Vi kan naturligtvis inte utföra en kvalitetkontroll över allt som skrivs, det är en omöjlig uppgift. Däremot har vi ju tagit fram egna digitala läromedel - Bonden i skolan. Vi har vinnlagt oss om att det är skräddarsytt för läroplanen. Vi har låtit faktagranska det av egna experter och av Jordbruksverket.

Granska hemkommunernas läromedel

Helena Jonsson uppmanar sina medlemmar att granska sina hemkommuners läromedel.

– Det är en styrka att vi har öron och ögon överallt. Vi måste läsa och reagera på tokigheter.

 

LÄS MER: Sveriges Nötköttsproducenter förskräckta –– Skräckbild av svensk djurhållning målas upp