facebooktwittermail d

HD-dom: Skogsägare får ersättning för tjäder-stoppad avverkning

Hargs Bruk har rätt till ersättning sedan Skogsstyrelsen stoppat en avverkning med hänvisning till att det finns tjäder på platsen. Det slår Högsta domstolen fast i en dom i dag.