facebooktwittermail

Havreflygsot i allt fler analyser

Nivåerna av skadegöraren havreflygsot ökar i utsädesanalyserna, varnar Växtskyddscentralen.

Alf Djurberg, Växtskyddscentralen till vänster, havreflygsot till höger.
Alf Djurberg, Växtskyddscentralen till vänster, havreflygsot till höger. FOTO: JORDBRUKSVERKET OCH VÄXTSKYDDSCENTRALEN

Sporer från svampen finns i år i nästan alla analyserade prov, rapporterar Växtskyddscentralen. De flesta proven har sådana nivåer att betning behövs.