facebooktwittermail

Havre har framtiden för sig – även i norr

Havre är framtiden. I alla fall om du frågar Jan Nilsson, försöksledare vid Agropark i Öjebyn i Norrbotten.

Och det finns jordbrukare som skulle vilja odla till livsmedelsindustrin även i norr.

Åker med försöksodling av olika havresorter.
Försöksodling av olika havresorter. Målet är att öka havrearelen i norra Sverige. FOTO: ANN-KATRIN ÖHMAN

I takt med att efterfrågan av glutenfria och mjölkfria produkter ökar så blir havren allt mer populär.