facebooktwittermail d

Hästprofilen slipper betala polisens nota

Tingsrätten ger den välkände avelsprofilen rätt. Han slipper betala polisens fakturor på över 800 000 kronor för hästar som omhändertogs och sedan såldes på auktion för ett underpris.

FOTO: MOSTPHOTOS

Under många år bedrev avelsprofilen uppfödning av bland annat connemara i Skåne. Samtidigt hade Länsstyrelsen i Skåne på senare år fått ta emot anmälningar om hästhållningen och gjort upprepade inspektioner. Det handlade om skaderisker, brist på tillsyn och avsaknad av skydd för väder och vind men aldrig om hästarnas skick.

"Jag kunde inte föreställa mig att jag skulle få djurförbud. Jag trodde det var sånt som djurplågare fick", har mannen sagt i en tidigare intervju i tidningen Ridsport.

Såldes till låga priser

Den 12 mars 2012 beslutade länsstyrelsen att omhänderta alla hästar utöver de 66 han hade tillstånd att hålla enligt § 16-tillståndet. 36 av hästarna stallades upp hos Djurambulansen i Skåne.

Hästarna såldes till låga priser på en auktion för totalt drygt 490 000 kronor medan Djurambulansen fakturerade polismyndigheten 1 miljon kronor i ersättning för kostnader i samband med omhändertagandet.

Hos polisen räknades intäkten från auktionen bort från kravet och då återstod cirka 500 000 kronor som polisen ville att mannen skulle betala.

Två år senare utfärdade länsstyrelsen djurförbud för mannen. Hästarna omhändertogs trots att han kunde visa att han inte ägde dem. Även den gången stallades hästarna upp hos Djurambulansen.

Nu kom en ny faktura, den här gången på över 300 000 kronor för kostnaderna för uppstallningen. Trots att även polisen konstaterat att han inte ägde hästarna.

Vägrade betala

Mannen har vägrat betala fakturorna och nu ger Helsingborgs tingsrätt mannen rätt. Han slipper betala. I domen från i måndags säger tingsrätten att det finns särskilda skäl att lämna polisens krav utan bifall.

Rätten hänvisar till att bland annat vittnesuppgifter bevisat att hästarna var friska när de omhändertogs men att de var i dåligt skick med bland annat dåligt hull, ohyra och sårskador vid auktionen och att det uppstått under den tid de varit omhändertagna.

Rätten anser att vittnesuppgifter visar att hästarna såldes till låga priser långt under marknadsvärdet. Men tingsrätten ifrågasätter också skäligheten i flera av de kostnader som polismyndigheten anser sig ha haft.

"Det finns anledning att ifrågasätta rimligheten av att xx ska åläggas betalningsskyldighet för veterinärkostnader som föranletts av att djuren skadats under omhändertagandet", skriver rätten i domen.

ATL har sökt Djurambulansen i Skåne för en kommentar.

PREMIUM: Hon vittnade i rätten: Hästarna borde ha inbringat det dubbla

Detta har hänt

2012

12 mars beslöt länsstyrelsen att omhänderta alla hästar utöver de 66 hästar det fanns tillstånd för.

14 mars omhändertogs 41 hästar och stallades upp hos Djurambulansen i Skåne.

23 mars fyra hästar återlämnades till rättmätig ägare.

31 mars en häst återlämnades till rättmätig ägare.

7 juni såldes 36 hästar på auktion hos Djurambulansen för totalt 490 759 kronor.

26 november skickar polisen en faktura för uppstallning om omvårdnad på 514 287 kronor. Den skrevs sedan ner med 2 613 kronor. Fakturan betalas inte.

2013

24 januari Kammarkollegiet skickar ett inkassokrav. Djurhållaren bestrider fakturan och överklagar.

2015

23 februari beslöts om djurförbud och länsstyrelsen gav en frist på en månad för djurhållaren att göra sig av med hästarna

26 februari redan efter tre dagar omhändertogs 7 hästar.

4 mars omhändertogs ytterligare 16 hästar utan att det gått en månad.

2 november skickar polisen en faktura för omhändertagandet 303 534 kronor.

2017

30 januari skickar Kammarkollegiet ett inkassokrav. Djurhållaren bestrider betalningsansvar.

2018

15 januari Helsingborgs tingsrätt dömer till djurhållarens favör. Han ska inte behöva betala.